Muel startte op 16 maart j.l. bij het bureau van de Brede Raad 010. Hij versterkt daarmee ons team en zal samen met Gerda Huijssen en Charlotte van der Kooy de adviestrajecten begeleiden.

Muel van Bunge, senior beleidsadviseur:

“Laten we ons sterk maken voor beleid waar mensen écht iets aan hebben”

‘…het volledige genot door alle personen met een handicap van alle mensenrechten en fundamentele vrijheden op voet van gelijkheid te bevorderen, beschermen en waarborgen, en ook de eerbiediging van hun inherente waardigheid te bevorderen’. Deze zin uit het VN-verdrag was voor mij de reden om te solliciteren op de functie senior beleidsadviseur bij de Brede Raad 010.

“Mijn naam is Muel van Bunge. Ik woon sinds 1980 in Rotterdam, waar ik politicologie heb gestudeerd. In de communicatiebranche heb ik sindsdien mijn brood verdiend. Eerst bij een bureau, later voor mezelf, als zzp-er. Door de jaren heen ben ik me steeds meer gaan bezighouden met beleidsadviezen. Zo ben ik stafmedewerker bij Seniorenwelzijn geweest en bestuurssecretaris bij Minters, maatschappelijk dienstverlener met meer dan 200 medewerkers in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Bij deze organisaties liep ik vaak aan tegen de vraag of we nu eigenlijk wel leverden waar de mensen uit de doelgroep behoefte aan hebben. Bij de Brede Raad 010 hoop ik juist in kaart te helpen brengen waar de doelgroep op zit te wachten. Op die manier kunnen we beleidsmakers samen op het goede spoor zetten. Op het spoor van beleid waaraan mensen écht iets hebben. Laten we ons daar sterk voor maken.”

Door de coronaperikelen maak ik een bijzondere start. Op de dag dat ik ‘naar kantoor’ zou gaan, kregen we van onze directeur-voorzitter, Koen van Dijk het bericht dat we uit voorzorg thuis zouden gaan werken. Dat betekent voor nu dat ik me vooral aan het inlezen ben en telefonisch kennis aan het maken ben met collega’s en raadsleden. Ik kijk enorm uit naar het moment dat we elkaar kunnen ontmoeten en kunnen gaan samenwerken. Want ik weet zeker dat we de adviezen van de Brede Raad 010 alleen in nauwe samenwerking goed kunnen uitdragen. Graag tot gauw!

Nieuws over

Brede Raad 010

Reactie op

Wmo

Armoedebeleid

Jeugdbeleid

Schulddienstverlening

Participatiebeleid

VN verdrag

Gemeente Rotterdam