‘Niets over ons zonder ons!” Met deze spreuk liet Inge Redeker van Vilans zien dat het VN-Verdrag over de rechten van personen met een beperking moet worden uitgevoerd, samen met de mensen om wie het gaat.

Op 14 Juli 2016 is het VN-verdrag over de rechten van personen met een beperking in Nederland in werking getreden. Dat betekent dat we het VN Verdrag nu echt gaan uitvoeren, ook in Rotterdam. De landelijke overheid, maar ook gemeenten, gaan stap voor stap werken aan het wegnemen van drempels in de samenleving, zodat ook mensen met een beperking gewoon kunnen meedoen. Dat gaat niet alleen over simpel een gebouw in kunnen (drempels weg), maar ook over naar school of je  werk gaan, sporten of  het openbaar vervoer gebruiken. Kortom: mee  doen je leven lang op alle gebieden.

Voor Rotterdam kan de gemeente dat niet alleen waar maken. De samenleving is immers van iedereen. Dus moeten we daar met z’n allen voor gaan zorgen. Maandag 3 oktober heeft de Brede Raad Rotterdam samen met ambtenaren van de gemeente Rotterdam hier een start mee gemaakt. Inge Redeker van kenniscentrum Vilans heeft verteld wat het VN-verdrag precies inhoudt en waar we bij de uitvoering aan kunnen denken. Samen hebben we besproken wat er in Rotterdam nodig is om het VN-verdrag in Rotterdam te laten werken.

We hebben gezamenlijk prioriteiten gesteld en de avond afgesloten met de afspraak een plan te gaan schrijven. Duidelijk is al wel dat communicatie en voorlichting veel aandacht krijgt.

De Brede Raad 010 gaat samen met de gemeente verdere afspraken maken. En bij die verdere stappen blijven de verhalen van de Rotterdammers de basis voor ons.

Alles bij elkaar was het een goede bijeenkomst en een goede start.

bericht-samenwerkingsafspraken-vn-verdrag-nothing-about-us       bericht-samenwerkingsafspraken-vn-verdrag-nothing-about-us-2

 

 

 

 

 

 

Nieuws over

Brede Raad 010

Reactie op

Wmo

Armoedebeleid

Jeugdbeleid

Schulddienstverlening

Participatiebeleid

VN verdrag

Gemeente Rotterdam