Sinds de invoering van de Participatie wet in 2015 is de gemeente Rotterdam verantwoordelijk voor het ontwikkelen van garantiebanen voor mensen met een beperking die aangepast werk nodig hebben. Bij de Brede Raad 010 leven veel vragen over garantiebanen.

Daarom hebben  een jobcoach van het WSPR en de beleidsadviseur garantiebanen van de gemeente Rotterdam ons onlangs in een gesprek informatie gegeven over de huidige stand van zaken rondom de garantiebanen. Leden van de Brede Raad 010 hebben  al hun vragen kunnen stellen aan gemeente Rotterdam.

Het komt erop neer dat de gemeente Rotterdam afgelopen jaar ervaring heeft opgedaan met het ontwikkelen van garantiebanen. Op veel vlakken gaat dit goed en op een aantal punten is aanpassing van de manier van werken of het beleid nodig.

Wij zijn nu op zoek naar Rotterdammers die ervaring hebben met de garantiebanen, die een garantie baan hebben of in het proces zitten om er een te krijgen. Met deze ervaringen kunnen we samen met de gemeente Rotterdam werken aan een betere ondersteuning richting de arbeidsmarkt.

Deel je verhaal of ervaring met ons via info@brederaad-010.nl

 

* Garantiebanen: In het sociaal akkoord is vastgelegd dat de overheid in 2015-2016 in samenwerking met het bedrijfsleven 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking creëren. De zogenaamde garantiebanen.

** WSPR: Werkgevers Service Punt Rijnmond

Nieuws over

Brede Raad 010

Reactie op

Wmo

Armoedebeleid

Jeugdbeleid

Schulddienstverlening

Participatiebeleid

VN verdrag

Gemeente Rotterdam