Op 15 juni 2017 heeft de Brede Raad 010 samen met de gemeente Rotterdam een werkconferentie georganiseerd voor Rotterdammers met een beperking.  We wilden graag van hun horen waar aan gewerkt moet worden in Rotterdam, zodat de stad en het leven in de stad voor iedereen met of zonder beperking goed toegankelijk is.

Deze video is een weergave van een inspirerende bijeenkomst.

Prioriteiten

Tijdens deze bijeenkomst hebben we de prioriteiten opgehaald waar er binnen Rotterdam als eerste aan gewerkt zou moeten worden.

Overzicht onderwerpen Inclusie Agenda
Op basis van deze prioriteiten gaan we samen met de gemeente de inclusie agenda opstellen.

Nieuws over

Brede Raad 010

Reactie op

Wmo

Armoedebeleid

Jeugdbeleid

Schulddienstverlening

Participatiebeleid

VN verdrag

Gemeente Rotterdam