Vertegenwoordigers van cliënten- en familieraden uit de (O)GGZ in Rotterdam hebben dinsdag 4 oktober jl. op uitnodiging van de Brede Raad 010 om de tafel gezeten. Onderwerp was het evalueren van hoe het nu toegaat in Rotterdam in de (O)GGZ en voorstellen maken voor het toekomstige beleid.

Ruim veertig deelnemers gingen in gesprek over signalen die de Brede Raad 010 ophaalde bij cliëntenraden en familieraden. De bestaande signalen werden ter plekke aangevuld met suggesties van de deelnemers. Vervolgens zijn er groepen gevormd en is besproken waar de belangrijkste knelpunten liggen en hoe deze opgelost kunnen worden.

Deze bijeenkomst heeft veel vruchtbare informatie en verhalen opgeleverd. De Brede Raad 010 bedankt iedereen en gaat met deze waardevolle informatie een advies formuleren en dit in december 2016 aan de gemeente aanbieden.
De cliëntenraden en familieraden worden betrokken bij de voortgang.

20161004_84  20161004_62 20161004_57

In dit fotoalbum een impressie van de hele dag.

Nieuws over

Brede Raad 010

Reactie op

Wmo

Armoedebeleid

Jeugdbeleid

Schulddienstverlening

Participatiebeleid

VN verdrag

Gemeente Rotterdam