Op 15 juni 2017 vindt de werkconferentie ‘Onbeperkt in Rotterdam’ plaats. 40 Rotterdammers met een beperking hebben zich hiervoor aangemeld.

Het resultaat van deze bijeenkomst wordt de basis voor de ‘inclusie agenda 2018’ waar we binnen de stad de komende jaren mee aan de slag gaan. Tijdens deze bijeenkomst gaan we samen aan de slag voor de uitvoering van het VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking. Samen bepalen we waar in Rotterdam nog aan gewerkt moet worden om meer inclusief te worden.

Tijdens de bijeenkomst gaan wij bij de volgende onderwerpen bespreken wat er volgens de deelnemers beter kan in de stad als het gaat om de inclusie in Rotterdam:

Overzicht onderwerpen Inclusie Agenda

  • Toegankelijkheid
  • Zelfstandig wonen
  • Persoonlijke mobiliteit
  • Onderwijs
  • Werk en werkgelegenheid
  • Vrije tijd

In de bijlage lees je per onderwerp wat uitgebreider waar het deze dag om gaat.

Binnenkort komen we bij u terug met de eerste resultaten.

Nieuws over

Brede Raad 010

Reactie op

Wmo

Armoedebeleid

Jeugdbeleid

Schulddienstverlening

Participatiebeleid

VN verdrag

Gemeente Rotterdam