Om het voor mensen met een beperking makkelijker te maken om een baan te vinden is vanaf 1 januari 2017 is de Participatiewet op een aantal punten gewijzigd.

Gemeenten zijn verplicht om beschut werk te bieden

De Participatiewet is op een aantal punten gewijzigd. Hierdoor is het voor mensen met een beperking makkelijker geworden om een baan te vinden. Gemeenten zijn verplicht om ‘beschutte werkplekken’ aan te bieden. De wijzigingen zijn op 1 januari 2017 ingegaan. Lees meer…

Zelf beschut werk aanvragen.

Sommige mensen hebben voor hun werk meer begeleiding of aangepaste werkplek nodig. Waar moet je zijn als je zo’n ‘beschutte’ werkplek zoekt? Voorheen ging dat via de gemeente. Vanaf 1 januari 2017 kun je voor beschut werk ook direct bij het UWV aankloppen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om eenvoudig inpakwerk, maar ook om hoogwaardig productiewerk, zoals het maken van printplaten. Lees meer…

De Praktijkroute als toegang tot het doelgroepregister opengesteld.

Als op de werkvloer de loonwaarde wordt vastgesteld heet dit de praktijkroute. Hiermee heb je toegang tot het doelgroepregister. De praktijkroute is een alternatief naast de loonwaardebepaling door het UWV.

Voor meer info over de praktijkroute kunt u zich op 31 januari van 11.00 tot 12.00 uur  aanmelden voor een Webinar van De Programmaraad en het ministerie van SZW.

Nieuws over

Brede Raad 010

Reactie op

Wmo

Armoedebeleid

Jeugdbeleid

Schulddienstverlening

Participatiebeleid

VN verdrag

Gemeente Rotterdam