De verkiezingen zijn voorbij, er is een nieuwe gemeenteraad en er komt een nieuw college van B&W. Dat betekent een nieuw collegeprogramma met nieuwe doelen, ambities en plannen.

De Brede Raad 010 verzamelde verhalen en signalen van Rotterdammers. En vraagt op basis daarvan het nieuwe gemeentebestuur aandacht voor een aantal zaken in de nieuwe plannen. Welke dat zijn? Dat lees je in ons Advies Volgend College.

Meer weten?

Wil je meer weten over de achtergrond, de verhalen en signalen die wij ophaalden? Lees dan het uitgebreidere achtergrondartikel hier.

Nieuws over

Brede Raad 010

Reactie op

Wmo

Armoedebeleid

Jeugdbeleid

Schulddienstverlening

Participatiebeleid

VN verdrag

Gemeente Rotterdam