Gemeente Rotterdam heeft de Brede Raad 010 gevraagd mee te denken bij het afsluiten van een nieuwe collectieve zorgverzekering voor Rotterdammers. Op 31 augustus 2017 heeft een afvaardiging van de Brede Raad 010 hierover gesproken met de projectleider van de gemeente.

De gemeente Rotterdam ondersteunt al vanaf 2008 ‘het Rotterdampakket’. Deze zorgverzekering is ontwikkeld als een totaalpakket, met daarin de basisverzekering, een uitgebreide aanvullende verzekering en een tandartsverzekering. Ook een groot deel van het verplichte eigen risico en diverse eigen bijdragen zijn meeverzekerd waardoor Rotterdammers niet voor onverwachte kosten komen te staan.

Het huidige contract met de zorgverzekeraar loopt tot en met 2018. De gemeente wil weten wat de Brede Raad 010 bij een nieuw contract belangrijk vindt. Een afvaardiging van de Brede Raad 010 is hierover in gesprek gegaan met de projectleider van gemeente Rotterdam. In dit prettige en zeer constructieve overleg hebben de aanwezige leden advies gegeven vanuit hun perspectief.

De Brede Raad 010 heeft aangegeven de premie hoog te vinden. Het eigen risico is meeverzekerd, dat moet volgens de leden zeker behouden blijven. De mogelijkheid om de premie te betalen vanuit de uitkering is een goede constructie. De inhoud van het huidige pakket is goed, wel adviseert de Brede Raad 010 vergoeding voor psychologische hulp uit te breiden. Daarbij heeft de Brede Raad 010 liever één groot pakket voor iedereen, met zowel keuzevrijheid in aanbieder, als in hulpmiddelen. Tot slot heeft de Brede Raad 010 aangegeven dat een goede frontoffice (algemene informatie) en backoffice (specifieke informatie) bij de verzekeraar een belangrijke kwaliteitseis is.

De gemeente is blij met de input van de Brede Raad 010 en neemt deze mee in het verdere traject. Uit de inmiddels afgeronde marktconsultatie is gebleken dat enkel de huidige zorgverzekeraar VGZ geïnteresseerd is in een nieuwe collectieve zorgverzekering. Met deze partij zullen in de komende maanden de onderhandelingen starten over de inhoud van het pakket dat vanaf 2019 wordt aangeboden. Afgesproken is dat de Brede Raad 010 in het voorjaar van 2018 de mogelijkheid krijgt om hier uitgebreid op te adviseren. Daarnaast is afgesproken jaarlijks met elkaar in contact te blijven.

Nieuws over

Brede Raad 010

Reactie op

Wmo

Armoedebeleid

Jeugdbeleid

Schulddienstverlening

Participatiebeleid

VN verdrag

Gemeente Rotterdam