Doelgroepenvervoer vraagt meer dan een noodmaatregel

Een maand na de behandeling van de problemen bij Trevvel in de Rotterdamse gemeenteraadscommissie ZWCS ziet de Brede Raad 010 nauwelijks verandering in het vervoer van leerlingen met een beperking. Het inzetten van chauffeurs uit het Wmo-vervoer voor het leerlingenvervoer leidt tot een duidelijke verslechtering in het vervoer van langdurig zieke mensen en mensen met een beperking. Zij zijn afhankelijk van Trevvel voor het bereiken van hun bestemming. Daarom blijft de Brede Raad 010 hameren op de noodzaak het beleid voor het hele doelgroepenvervoer te herzien.

Wanhoop

Een moeder die haar zoon in wanhoop thuis onderwijs laat volgen, omdat hij in een week tijd negen keer ‘is vergeten’ door Trevvel. Een bewoner van Middin, bij wie alle gebruikelijke ritten uit de planning zijn verwijderd waardoor hij niet naar zijn vrijwilligerswerk kan en niet kan sporten. Een chauffeur vertelt dat hij met acht kinderen in een bus zit, dat de kinderen met tassen gooien en niet luisteren, en dat hij niet is opgeleid voor dit soort ritten. Trevvel verplicht hem de ritten uit te voeren.

Het is slechts een greep uit de verhalen die Rotterdammers aan leden van de Brede Raad 010 vertellen sinds Trevvel maatregelen heeft aangekondigd om de organisatie weer op orde te krijgen. Die maatregelen werken dus niet. De impact op het leven van mensen die van Trevvel afhankelijk zijn, is niet te onderschatten.

Vragen

Niet alleen de reizigers, maar ook de ouders, mantelzorgers en andere verzorgers zijn ten einde raad door de onzekerheid over het wel of niet op pad kunnen.
Vragen waarmee zij en de Brede Raad 010 onder meer kampen, zijn:

  • Welke verplichting heeft Trevvel in het leerlingenvervoer en het vervoer van langdurig zieken en gehandicapten? Voldoet Trevvel aan de verplichtingen?
  • Mag een chauffeur voor langdurig zieken en gehandicapten zonder verdere specifieke opleiding voor leerlingenvervoer, ook leerlingen vervoeren?
  • Wanneer komt er een extra persoon in de bus om kinderen veilig van en naar huis te brengen?
  • Wanneer kunnen langdurig zieken en gehandicapten weer gewoon een rit bestellen en weten dat ze wel en ook nog op tijd worden opgehaald en thuisgebracht?
  • Is bekend welke impact het niet kunnen reizen met Trevvel heeft op die personen, maar ook op de verenigingen, familie en organisaties waar zij niet of te laat worden gebracht?
  • Is het acceptabel dat je een standaardantwoord krijgt op een klacht?

Gratis OV voor wie met OV kan reizen

Een hogere beloning van chauffeurs is al ingezet als deel van de oplossing, maar er zal veel meer nodig zijn om het vervoer te verbeteren. Oplossingen hebben leden van de Brede Raad 010 in gesprek met wethouder Maarten Struijvenberg besproken. Laat Trevvel collega-vervoerders vragen te helpen met de acute problemen. Trevvel voert aan dat het personeelstekort landelijk is, maar in andere steden zien we niet dezelfde chaotische taferelen.
Verminder de druk op de capaciteit van Trevvel door mensen met een Wmo-indicatie die hiertoe in staat zijn, gratis met het Openbaar Vervoer te laten reizen. Compenseer sowieso de gedupeerden van de afgelopen maanden. Sommige mensen hebben hun baan moeten opzeggen omdat zij anders niet voor hun kind konden zorgen omdat Trevvel hun kind niet naar school bracht.

Andere oplossingen voor de korte termijn zijn het schrappen van de sociale uitjes, de 2 of 3 personen die na 24.00 uur naar het casino gaan niet meer vervoeren. Zij houden een chauffeur uren beschikbaar, die dus niet op de dag kan worden ingezet.

Oplossingen voor de langere termijn

Meer centrale coördinatie van de kant van de gemeente, meer overleg tussen álle partijen betrokken bij het doelgroepenvervoer, en krijg en houd meer oog voor de complexiteit van cliëntbehoeften. Dat zijn oplossingsrichtingen voor de langere termijn.

 

Nieuws over

Brede Raad 010

Reactie op

Wmo

Armoedebeleid

Jeugdbeleid

Schulddienstverlening

Participatiebeleid

VN verdrag

Gemeente Rotterdam