Rotterdam, 17 februari 2020 – Koen van Dijk is per vandaag aangetreden als de eerste directeur-voorzitter van de Brede Raad 010. “Wij zijn ontzettend blij met Koen, omdat we denken dat wij als organisatie met hem aan het roer, meer impact in de stad kunnen genereren. Na onze start, nu ruim 4 jaar geleden, zijn wij toe aan een verbreding van onze bekendheid en een verdieping van ons advieswerk. Wij hebben er alle vertrouwen in dat wij dat onder leiding van Koen kunnen bewerkstelligen.”, zegt Josje Bootsma, bestuursvoorzitter.

“Ik geloof in sociale inclusie: iedereen moet mee kunnen doen in onze samenleving”

Koen werkt al langer in het sociaal domein. Zo is hij bij verschillende gemeentes werkzaam geweest op het terrein van zorg en veiligheid. Zijn meest recente ervaring op dit gebied is die van strategisch adviseur bij de gemeente Breda. Zijn politiek-bestuurlijke ervaring, net als zijn ervaring als manager, neemt hij mee. “Om te beginnen geloof ik in de mens, ieder mens is uniek en moet mee kunnen doen in onze samenleving. In mijn carrière heb ik altijd een bijdrage willen leveren aan een groter maatschappelijk belang. Dat deed ik als officier bij de Koninklijke Landmacht in verre oorden, als manager bij de Reclassering in de gemeenten van Midden- en West Brabant en als adviseur bij de Gemeente Dordrecht en Breda. Mijn drijfveer was en is, met mijn teams, werken aan een inclusieve, leefbare en veilige samenleving. De werkwijze die ik daarbij hanteer is mens- en resultaatgericht en vooral pragmatisch. Wat dat betreft heb ik een Rotterdamse inslag: “Just do it & make it happen!” Als voorman van de Brede Raad 010 wil ik dat ons werk merkbaar een verbetering oplevert voor de Rotterdammer. Ik zie een belangrijke en sterkere taak voor de Brede Raad 010 weggelegd in het kritisch volgen van en scherp adviseren over de doorontwikkeling van de drie gedecentraliseerde wetten (Jeugd, WMO, Participatie) alsook het armoede- en schuldenbeleid van de gemeente. Ik geloof erin dat de Rotterdammer zelf, in de vorm van burgerparticipatie, nog veel meer gewicht in de schaal kan leggen als het gaat om het vormen van sociaal en inclusief beleid dat beter past in het leven van alledag in onze stad. Ook zie ik als een van de doelstellingen voor de koers van de Brede Raad 010 de opgave om te adviseren over de verbinding van het sociaal – en het veiligheidsdomein. “

Nieuws over

Brede Raad 010

Reactie op

Wmo

Armoedebeleid

Jeugdbeleid

Schulddienstverlening

Participatiebeleid

VN verdrag

Gemeente Rotterdam