Stevige Start is het beleidsplan van de gemeente Rotterdam waarin ze omschrijft hoe de gemeente de komende jaren aan de slag gaat voor kinderen van – 9 maanden tot 4 jaar. De Brede Raad 010 werkt in onderdelen mee aan dit programma.

Eén van deze onderdelen is het zoeken naar een manier waarop vaders ondersteund kunnen worden in hun opvoedkundige taken door de gemeente Rotterdam. Hiervoor wil de Brede Raad 010 eerst onderzoeken waar de vaders in Rotterdam behoefte aan hebben.
Willen zij bijvoorbeeld informatie, cursussen of juist meer ervaringen delen met andere vaders.

En op welke manier zouden ze dit willen? Bijvoorbeeld via Facebook, tijdens bijeenkomsten of zijn er nog andere manieren? En wanneer zouden ze ondersteuning willen? Als er problemen zijn of vooral om problemen te voorkomen?

Om antwoord te krijgen op deze vragen was de Brede Raad 010 dinsdag 29 november aanwezig bij de Netwerkbijeenkomst “Zien we vaders over het hoofd?”

De deelnemers zijn in gesprek gegaan met vertegenwoordigers van goede voorbeelden in Rotterdam om zo tips te krijgen hoe vaders te bereiken zijn.

Tips die wij meenemen zijn:

Vaders zijn in de eerste instantie geïnteresseerd in de belangrijke thema’s in de samenleving en maken vervolgens de vertalen naar hun eigen gezin.

  • Vaders hebben vooral geen behoefte aan praat groepen.
  • Oordeel niet en lever geen kritiek maar vraag waar heb je behoefte aan? Wat wil je leren?
  • Vraag vaders! Vaders zijn gewend dat Moeders benaderd worden en dat zij over het hoofd worden gezien.

 

Laat ons weten waar heb je vragen over, waar heb je behoefte aan  of hoe zou de gemeente je hierin kunnen helpen? Deel je verhaal met ons of stuur je vragen naar info@brederaad-010.nl

Nieuws over

Brede Raad 010

Reactie op

Wmo

Armoedebeleid

Jeugdbeleid

Schulddienstverlening

Participatiebeleid

VN verdrag

Gemeente Rotterdam