Op 29 juni was de ‘Praktijkdag‘ van de Brede Raad 010 een feit en werd officieel geopend door de voorzitter Marjolijn Masselink. Een dag waarin de leden van de raad, de kennis die ze kort geleden hebben opgedaan tijdens een ontwikkeltraject, in de praktijk hebben gebracht. De voorzitter legde de leden die ochtend uit, dat ze die dag in groepen het hele adviestraject in één keer moesten doorlopen. Vanaf het ontvangen van een adviesaanvraag tot het presenteren van een advies.

Van een beleidsmedewerker kregen ze die dag per groep een vraagstuk voorgelegd, waarna ze de beleidsmedewerker vragen konden stellen  om tot de kern van het probleem te komen. Daarna ging elke groep kijken hoe ze dit die dag wilde gaan aanpakken. Om daarna uit te waaieren in de stad om de benodigde verhalen op te halen bij Rotterdammers.

Daarna werden de verhalen geanalyseerd, een advies geformuleerd en dit verwerkt in een presentatie aan de wethouder.

Ze kregen hiervoor tot 17:00 uur de tijd, dat is best kort omdat hier normaal een aantal weken voor staat. Maar het was een leuke uitdaging waarin de eerder op gedane kennis goed van pas kwam: voorbereiden, interviewen, adviseren en presenteren.  Deze dag was dus vooral bedoeld als afsluiting van de trainingsperiode.

De onderwerpen die deze dag gepresenteerd zijn:

  • Senioren en nieuwe technologie
  • De ervaring van jongeren met het Jongerenloket
  • Jongeren en alcohol
  • Toegankelijkheid van de koopgoot

Samenvatting van de adviezen.

De gemeente heeft hier zeer positief op de adviezen gereageerd en de groepen van goede feedback voorzien. Er zijn vervolg afspraken gepland om met de adviezen verder te gaan.

Al met al een geslaagde afsluiting van een intensieve trainingsperiode.

Nieuws over

Brede Raad 010

Reactie op

Wmo

Armoedebeleid

Jeugdbeleid

Schulddienstverlening

Participatiebeleid

VN verdrag

Gemeente Rotterdam