Op 15 Juni 2017 kwamen 40 Rotterdammers met een beperking in het ‘Timmerhuis’ bijeen. Zij hebben in twee gespreksrondes besproken waar in Rotterdam de prioriteiten liggen om meer inclusief te worden voor mensen met een beperking.

De conferentie werd ingeleid door Rita van Driel, zij vertelde hoe er landelijk binnen het programma ‘Grenzeloos actief’ wordt gewerkt aan een inclusief sportaanbod. Dus niet speciale teams voor mensen met een beperking maar sporten voor mensen met een beperking binnen het reguliere sportaanbod. Dicht bij huis en voor iedereen!


Rita van Driel
Rita van Driel is geboren en getogen in Rotterdam en begonnen als lerares op een basisschool in de Tarwewijk. Haar huidige functie is programmamanager bij NOC*NSF. Zij bekleedt diverse bestuurlijke functies, waaronder de toetsingscommissie Sportplusverenigingen (van Rotterdam Sportsupport), het Nederlands Para-olympisch Comité en het Internationaal Para-olympisch Comité. Vanaf januari 2018 maakt ze deel uit van de raad van commissarissen van het nieuwe ‘Sport bedrijf Rotterdam’.

Na de inleiding hebben de deelnemers in twee rondes van 6 groepen per ronde de prioriteiten bepaald voor de volgende thema’s: Overzicht onderwerpen Inclusie Agenda

  • Toegankelijkheid; fysiek en sociaal
  • Zelfstandig wonen
  • Persoonlijke mobiliteit ; toegankelijke buitenruimte en vervoer
  • Onderwijs
  • Werk en werkgelegenheid
  • Vrijetijd

De prioriteiten zijn inmiddels per thema uitgewerkt. Om een indruk te krijgen van één van de besprekingen van die dag kun je het verslag van de groepen zelfstandig wonen lezen.

De gemeente heeft een projectgroep samengesteld bestaande uit verschillende ambtenaren, die op één of meerder thema’s expertise hebben. Na de zomer presenteert de Brede Raad 010 de prioriteiten uit de werkconferentie, deze vormen de basis voor verdere gesprekken binnen de gemeente om gezamenlijk te komen tot een lokale inclusie agenda.

***

In Rotterdam gaan we aan de slag met het VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking. We gaan werken aan meer toegankelijke stad en een Rotterdam dat opkomt voor gelijke rechten en gelijke behandeling voor iedereen.

Voor de gemeente Rotterdam betekent dit dat zij samen met mensen met een beperking de lokale inclusie agenda gaat opstellen. In deze agenda staan de zaken waar in Rotterdam nog aan gewerkt moet worden om meer inclusief te worden. De agenda gaat niet alleen over wat de gemeente zelf gaat doen maar vooral ook wat er nog in de stad gedaan kan worden door bijvoorbeeld werkgevers, ondernemers, vervoerders, binnen de horeca enz.

Nieuws over

Brede Raad 010

Reactie op

Wmo

Armoedebeleid

Jeugdbeleid

Schulddienstverlening

Participatiebeleid

VN verdrag

Gemeente Rotterdam