verkiezingen-2021-toegankelijkheidIn 2018 heeft de gemeente Rotterdam de moeite gedaan om ervoor te zorgen dat ook Rotterdammers met een beperking en of chronische ziekte hun stem konden uitbrengen. Nu in 2021 biedt Corona nieuwe uitdagingen. Het lijkt erop dat het voor 70+ ers mogelijk wordt om schriftelijk te stemmen, maar hoe zit het met kwetsbare Rotterdammers? Krijgen ook zij deze gelegenheid? Of zal op 17 maart blijken of zij hun stem veilig kunnen uitbrengen? Logischer wijs zal de focus liggen op het voorkomen van de verspreiding van Corona maar staat dit de toegankelijkheid in de weg?

In de aanloop naar de verkiezingen voor de Tweede Kamer in maart 2021 inventariseert de Brede Raad 010 bij zijn leden met een beperking of chronische ziekte of zij goed in de gelegenheid zijn hun stem uit te brengen.  In een serie artikelen delen we met u hun ervaringen met de voorbereidingen op het stemmen en het stemmen zelf. Het kan zijn dat hun ervaringen leiden tot een advies aan de gemeente Rotterdam voor de verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad in 2022.

In dit artikel ervaringen met de voorbereiding van iemand met een chronische ziekte en een fysieke beperking en iemand met een visuele beperking, slechtziend.

Tweede Kamerverkiezingen

Mag iedereen op het feest van de democratie meedansen?

Wat een feest van de democratie voor iedereen zou moeten zijn, gaat voor sommigen gepaard met nogal wat belemmeringen. Een verkenning in vogelvlucht.

In de voorbereiding valt het allemaal nog wel mee. Het lezen van verkiezingsprogramma’s, het kijken en luisteren naar debatten en het bepalen van je keuze is te overzien. Van de 41 politieke partijen die meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen in maart hebben de grotere programma’s die voor slechtzienden en blinden een voorleesfunctie hebben. Minder aandacht is er voor mensen met een lichte verstandelijke beperking. Zij moeten zich veelal behelpen met een samenvatting van een programma die niet specifiek voor hen geschreven is.

Stemmen voor mensen met een visuele beperking

Ingewikkelder wordt het op de verkiezingsdag zelf. Voor visueel gehandicapten bijvoorbeeld zijn er twee hierop aangepaste bureaus in Rotterdam. Het stemmen met een stemcomputer was voor veel visueel gehandicapten een verademing, maar die manier van stemmen is wegens fraudegevoeligheid niet meer mogelijk. Een ander bezwaar van visueel gehandicapten is dat hun begeleider in het stemlokaal een hesje moet dragen om duidelijk te maken dat de begeleider toestemming heeft mee het stemhokje in te gaan. Veel visueel gehandicapten vinden dit erg stigmatiserend.

Toegankelijkheid stembureaus

Ben je gebonden aan een scootmobiel, dan kent het fysiek stemmen ook zo zijn uitdagingen. Aan de toegankelijkheid van stembureaus werkt de gemeente samen met de VGR. Vaak neemt de gemeente de adviezen op het gebied van toegankelijkheid over, niet altijd. En dan is het toch behelpen in je scootmobiel. Zo zul je maar een 180 graden bocht moeten maken waar dit niet mogelijk is. Of de straat voor het stembureau zal maar open liggen. Het komt allemaal voor, elke verkiezing weer.

Zelfstandig stemmen

Criticasters zullen schermen met het argument dat je altijd iemand kunt machtigen om je stem uit te brengen. Daar is het machtigingssysteem echter niet voor bedacht. Dan is het toch alsof je wel bent uitgenodigd voor het feest, maar dat je niet mag meedansen. De Brede Raad 010 blijft dan ook voor het wegnemen van zoveel mogelijk belemmeringen tijdens het verkiezingsfeest.

Ervaringen delen?

Heeft u zelf ervaringen met het stemmen die u met ons wilt delen, vul het formulier in op de website of stuur een mailtje naar info@brederaad-010.nl

Volgende keer aandacht voor kiezen voor mensen met een licht verstandelijke beperking en slechthorenden.

Nieuws over

Brede Raad 010

Reactie op

Wmo

Armoedebeleid

Jeugdbeleid

Schulddienstverlening

Participatiebeleid

VN verdrag

Gemeente Rotterdam