De aanpak van schulden bij mensen die de Nederlandse taal niet goed beheersen is een grote uitdaging voor de gemeente Rotterdam. Ongeveer 30.000 Rotterdammers hebben problematische schulden en ongeveer 85.000 zijn laaggeletterd. Als gevolg van deze laaggeletterdheid  kunnen ook schulden ontstaan en het aanpakken van de schulden weer belemmeren.

De gemeente Rotterdam heeft de Brede Raad gevraagd mee te praten en denken om de dienstverlening met betrekking tot taal en schulden te verbeteren.

In drie sessies is er  gesproken over:

1e. – Het in kaart brengen van het proces van dienstverlening d.m.v. het afleggen van de klantreis (de route die klanten doorlopen).
2e. – Veldonderzoek d.m.v. interviews van mensen die in het schuldhulptraject zitten.
3e. – Terugblik op twee voorgaande sessies en de knelpunten bespreken.

Hierbij waren wijkteams, het Jongerenloket, een incassobureau en Krediet Bank Rotterdamook aanwezig.

Begrip

Tijdens deze drie sessies is onder andere meer begrip voor elkaar ontstaan. Er volgt binnenkort een samenvatting met aanbevelingen. De inbreng van de ervaringsdeskundigen van de Brede Raad werd gewaardeerd. Ook is er gevraagd om verhalen op te halen bij Rotterdammers over hun ervaring met het schulddienstverleningstraject. Inmiddels zijn er een aantal verhalen opgehaald. U hoort hier binnenkort meer over.

Nieuws over

Brede Raad 010

Reactie op

Wmo

Armoedebeleid

Jeugdbeleid

Schulddienstverlening

Participatiebeleid

VN verdrag

Gemeente Rotterdam