Volwaardig meedoen door iedereen begint met volwaardige toegang voor iedereen.

Sinds vandaag (14 juli 2016) is het VN-verdrag van kracht in Nederland. Mensen met een beperking die zich gediscrimineerd voelen bij de toegang tot goederen en diensten, kunnen zich vanaf die datum wenden tot het College voor de Rechten van de Mens.
Op 21 januari van dit jaar stemde de Tweede Kamer in met het verdrag, gevolgd door de Eerste Kamer op 12 april.
Op 14 juni is het door Nederland geratificeerde VN-verdrag neergelegd in New York, waarna het na 30 dagen in werking treedt.

Een bijzonder moment voor Nederland en een belangrijke stap op weg naar een inclusieve samenleving.

De Brede Raad 010 gebruikt het VN-Verdrag als toetssteen voor haar adviezen over het sociaal domein.

Als u hierover meer wilt lezen verwijzen wij u naar het ‘casus boekje VN-Verdrag rechten van personen met een handicap’ van Stimulansz of de website van de overheid.

Nieuws over

Brede Raad 010

Reactie op

Wmo

Armoedebeleid

Jeugdbeleid

Schulddienstverlening

Participatiebeleid

VN verdrag

Gemeente Rotterdam