In Nederland zorgen veel mensen voor een ziek familielid, zoals hun partner, een van hun ouders of hun kind. Bijvoorbeeld omdat deze ernstig ziek is, een verstandelijke beperking heeft of last heeft van psychische problemen. Zij zorgen vaak intensief en voor een lange tijd. Ze doen dat, omdat zij familie of hele goede vrienden zijn en vinden het vaak vanzelfsprekend om dit te doen. Sommige mantelzorgers zijn nog jong: denk aan schoolgaande of studerende kinderen die voor een ouder moeten zorgen. Al deze zorgende mensen worden ook wel mantelzorgers genoemd.

Vaak gaat het goed. Maar soms is deze intensieve zorg lastig te combineren met andere activiteiten zoals werk, gezin of opleiding. Soms is de zorg moeilijk vol te houden, omdat het zo veel van je vraagt of omdat het zo lang duurt. Dan kan het fijn zijn om daar eens met anderen over te praten, tijdelijk hulp te krijgen bij allerlei regelzaken of de zorg tijdelijk aan iemand anders te kunnen overdragen. De gemeente biedt dan ook ondersteuning.

Toch zijn er nog zorgen, ook bij de gemeente: er wordt niet altijd gebruikt gemaakt van de ondersteuning, en overbelasting kan de ontwikkeling van met name jonge mantelzorgers belemmeren. De Brede Raad 010 organiseert daarom samen met de gemeente twee bijeenkomsten voor de mantelzorgers uit haar netwerk. Doel is om met mantelzorgers zelf in gesprek te gaan over hun zorgen.

In de eerste bijeenkomst (voor mantelzorgers van alle leeftijden) is de hoofdvraag of het ondersteuningsaanbod van de gemeente vindbaar is, en of de communicatie van de gemeente goed werkt.

In de tweede bijeenkomst (voor mantelzorgers van 16 t/m 27 jaar) gaan we in gesprek over waar deze jonge mantelzorgers tegenaan lopen, of zij hierbij ondersteuning nodig hebben en wat voor ondersteuning.

De eerste bijeenkomst voor mantelzorgers is op 25 september 2017, en de tweede bijeenkomst voor jonge mantelzorgers is op 5 oktober 2017. Beide bijeenkomsten vinden ’s middags plaats, beide worden gehouden in Rotterdam. Meer informatie over de locatie(s) volgt bij de bevestiging van uw aanmelding.

Zorgt u langdurig (meer dan 3 maanden) voor een ziek familielid in Rotterdam? Bijvoorbeeld voor uw partner, kind, buurman, buurvrouw, vader of moeder?
Dan kunt u zich via het formulier aanmelden voor de bijeenkomsten.

Nieuws over

Brede Raad 010

Reactie op

Wmo

Armoedebeleid

Jeugdbeleid

Schulddienstverlening

Participatiebeleid

VN verdrag

Gemeente Rotterdam