De Brede Raad  010  en de Werkplaats Sociaal Domein gaan samenwerken door hun kennis te delen.

Dit keer verzorgt de werkplaats een training waarbij een aantal leden van de Brede Raad én studenten van de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening worden getraind in het ophalen van verhalen uit de stad.

Het gaat om verhalen van Rotterdammers over hun ervaringen binnen het sociale domein (Wmo, Jeugdwet en de Participatiewet). Nu het VN-verdrag van kracht is, is het een mooi moment om verhalen binnen het sociale domein op te gaan halen.

De Werkplaats Sociaal Domein is een samenwerkingsverband tussen de Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Inholland, 7 gemeenten uit de regio, het onderzoeksbureau van de gemeente Rotterdam (OBI) en organisaties zoals de Brede Raad.

Nieuws over

Brede Raad 010

Reactie op

Wmo

Armoedebeleid

Jeugdbeleid

Schulddienstverlening

Participatiebeleid

VN verdrag

Gemeente Rotterdam