Neem ons serieus!

Wat hebben Rotterdammers nodig om zelfstandig thuis te blijven wonen als zij een dagje ouder worden? Die vraag legde de Brede Raad 010 voor aan de deelnemers aan zijn digitale platform De Stem.

De gemeente Rotterdam wil graag dat Rotterdammers zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. De meeste Rotterdammers willen dat zelf ook. Zij benoemen hun gevoel van eigenwaarde als belangrijkste reden: autonomie en vrijheid zijn een groot goed. In een vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen speelt hierin een belangrijke rol.

Geschikte woningen

Wel kaarten Rotterdammers aan dat zij behoefte hebben aan hulp als het echt niet meer op eigen kracht gaat. Geschikte woningen met waar nodig aanpassingen om het dagelijks leven aan te kunnen staan daarin op de eerste plaats. Rotterdammers vinden dat de gemeente hierin haar rol moet pakken, onder meer door andere soorten woonvormen, zoals woongroepen, seniorencomplexen en aanleunwoningen, te stimuleren.

Adviezen

De deelnemers aan De Stem hebben ook adviezen aan de gemeente:

  • Zoek ouderen op en ga met ze in gesprek. Geef ze het gevoel dat ze er bij horen en dat de gemeente gemakkelijk te benaderen is.
  • Houd rekening met ouderen, bijvoorbeeld bij beslissingen waar bereikbaarheid een grote rol speelt.
  • Maak regelingen niet te ingewikkeld en zorg ervoor dat mensen er zonder al te veel rompslomp gebruik van kunnen maken.
  • Ga slimmer om met woningen: zorg ervoor dat woningen hoe dan ook geschikt zijn voor ouderen.

Zelfstandig (kunnen) blijven

Zelfstandig wonen wordt gemakkelijker als ouderen mobiel genoeg zijn om voor zichzelf te zorgen. Het gaat de ouderen dan onder meer om persoonlijke verzorging, koken en boodschappen doen. Zolang je daar fysiek toe in staat bent, zijn Rotterdammers in staat zelfstandig te blijven wonen. Voorzieningen zoals een bushalte en een medische hulppost moeten dan wel nabij zijn. Verminderde mobiliteit kan ook sociaal isolement tot gevolg hebben.

Verder zien Rotterdammers op tegen mentale achteruitgang, de snel veranderende (digitale) wereld, gebrek aan familie en vrienden als vangnet en het vinden van geschikte huisvesting.

Vergeten groep

Ouder wordende Rotterdammers zelf denken pas na over hun toekomst als de situatie erom vraagt. Van de gemeente verwachten zij dat die er al op heeft ingespeeld door te zorgen voor voorzieningen, zoals appartementencomplexen voor ouderen, aanleunwoningen, een verzorgingstehuis 2.0, woongemeenschappen, seniorenwijken en bijvoorbeeld mantelzorgwoningen.

Daarnaast verwachten senioren dat de gemeente meer doet: behandel senioren niet als een vergeten groep, neem ze serieus, bied senioren die het financieel moeilijk hebben meer hulp in de vorm van kortingen, boodschappenvouchers en gratis openbaar vervoer.

Hartenkreten

Enkele hartenkreten die Rotterdammers op het platform De Stem noteren:

‘Maak alles zo laagdrempelig mogelijk, gratis openbaar vervoer is fantastisch!’

‘Maak de Wmo toegankelijker’

‘Zorg dat ook ouderen een menswaardig bestaan hebben. Ik zie nu hoofdzakelijk ellende en eenzaamheid om me heen en ouderen die verpieteren door gebrek aan hulp’

‘Meer ouderenflats waarbij men privacy en zelfstandigheid heeft maar een beroep kan doen op zorg in de mate waarin men die nodig heeft. Dit maakt woningen vrij voor jongeren en beschermt ouderen beter. Het thuis blijven wonen en dan met thuiszorg doormodderen is duur(der) en niet efficiënt’

Voer het goede gesprek

Vaak hoort de Brede Raad 010 van de gemeente terug dat zij al doet wat mensen haar adviseren. Zo zijn er al woonvoorzieningen voor senioren, zo is er al openbaar vervoer en zo bestaat ondersteuning bij het langer zelfstandig thuis blijven wonen al. En toch dragen Rotterdammers ideeën aan om dat beter te doen.

Dat zou toch het begin kunnen zijn om het goede gesprek hierover te blijven voeren!

Nieuws over

Brede Raad 010

Reactie op

Wmo

Armoedebeleid

Jeugdbeleid

Schulddienstverlening

Participatiebeleid

VN verdrag

Gemeente Rotterdam