Voortaan publiceert de Brede Raad 010 ook de reactie van de gemeente op onze adviezen. Vaak wordt deze schriftelijk gegeven.  De reacties staan onder het betreffende advies.

Voordat wij een advies uitbrengen zijn wij vaak al in gesprek met de betrokken ambtenaren en/of wethouder. Ons doel is daarbij altijd om de signalen die Rotterdammers met ons delen door te geven aan de gemeente. En dat is waardevol, omdat de gemeente dan ook haar sociaal beleid waar het kan en nodig is, aan kan passen aan de behoeften van de gebruikers van dat beleid.

De volgende reacties van de gemeente staan nu online:

Reactie op advies Toegankelijkheid Festivals en evenementen

Reactie op advies Meerjarig Beleidskader Participatiewet

Reactie op advies Beleidsregels Jeugdhulp Rotterdam 2018

Reactie op advies dienstverlening cluster Werk & Inkomen

Reactie op advies Gemeentelijke dienstverlening rond banen voor jongeren met een beperking

 

Nieuws over

Brede Raad 010

Reactie op

Wmo

Armoedebeleid

Jeugdbeleid

Schulddienstverlening

Participatiebeleid

VN verdrag

Gemeente Rotterdam